Bacaan Doa Qunut Subuh Sesuai Hadis Nabi (Latin beserta Terjemahan)

Doa qunut lengkap qunut subuh, bacaan doa qunut
Bacaan Doa Qunut Lengkap - Dalam sholat subuh, ada namanya doa qunut. Ada juga beberapa doa qunut yang ada dalam ajaran Islam, seperti bacaan doa qunut Nazilah atau doa qunut ketika terkena musibah, ada juga qunut dalam sholat witir. Menurut bahasa, Qunut berarti tunduk dan merendahkan diri kepada Allah. Kemudian dalam perkembangannya dipakai sebagai salah satu doa tertentu dalam sholat. Menurut para Ulama’ dari kalangan  mazdhab Syafi’i seperti Imam Ghazali, Imam Ibnu Hajar Al-Haitami, imam Nawawi dll, bahwa hukum membaca doa qunut sholat subuh adalah sunnah muakkadah (sunnah yang dianjurkan) karena termasuk dalam sunnah ab’adl. Pendapat ini didasarkan pada Sabda Nabi SAW yang artinya : “Dari Sahabat Anas bin Malik r.a, sesungguhnya Nabi SAW membaca qunut selama satu bulan penuh untuk mendoakan orang-orang, kemudian beliau meninggalkannya. Adapun di waktu subuh beliau tidak pernah meninggalkan qunut sampai beliau meninggal dunia.”(HR. Imam Baihaqi dan Daruqutni) Dalam artikel kali ini, penulis akan mengulas tentang doa qunut dalam sholat subuh sesuai dengan sunnah rosul.

Bacaan Doa Qunut Subuh

Doa Qunut pada waktu sholat Subuh biasa dilakukan oleh umat Islam, terutama umat islam dari kalangan Nahdatul Ulama (NU). Doa Qunut memiliki banyak manfaat, diantaranya mendapat petunjuk, perlindungan dan banyak lainnya. Berikut adalah doa qunut lengkap sesuai sunnah rasul.

Doa Qunut saat Shalat sendiri (munfarid)

doa qunut pada subuh doa qunut sesuai sunnah rasul
Bacaan Doa Qunut
“Allaahummah Dinii Fiiman Hadaiyt, Wa ‘aafinii Fiiman ‘Aafaiyt, Wa Tawallanii Fiiman Tawallaiyt, Wa Baarikliy Fiimaa a’toiyt, Wa qinii Syarromaa Qodloiyt, Fainnaka Taqdlii walaa yuqdloo ‘alaiyk, Wa innahu laa yadzillu maw waalayt, Walaa ya’izzuman ‘aadaiyt, Tabaarokta robbanaa wata’aalaiyt, Falakal hamdu ‘alaa maa qodloiyt, wa astaghfiruka wa atuubu ilaiyk, wa shallaahu ‘alaa sayyidinaa Muhammadinnabiyyil ummiyyi wa’alaa aalihi wasahbihi wasallam.”

Doa Qunut untuk imam

doa qunut untuk imam
“Allaahummah Dinaa Fiiman Hadaiyt, Wa ‘aafinaa Fiiman ‘Aafaiyt, Wa Tawallanaa Fiiman Tawallaiyt, Wa Baariklanaa Fiimaa a’toiyt, Wa qinaa Syarromaa Qodloiyt, Fainnaka Taqdlii walaa yuqdloo ‘alaiyk, Wa innahu laa yadzillu maw waalayt, Walaa ya’izzuman ‘aadaiyt, Tabaarokta robbanaa wata’aalaiyt, Falakal hamdu ‘alaa maa qodloiyt, wa astaghfiruka wa atuubu ilaiyk, wa shallaahu ‘alaa sayyidinaa Muhammadinnabiyyil ummiyyi wa’alaa aalihi wasahbihi wasallam.”

Terjemahan Doa Qunut

Ya Allah tunjukkanlah akan daku sebagaimana mereka yang telah Engkau tunjukkan Dan berilah kesihatan kepadaku sebagaimana mereka yang Engkau telah berikan kesihatan Dan peliharalah daku sebagaimana orang yang telah Engkau peliharakan Dan berilah keberkatan bagiku pada apa-apa yang telah Engkau kurniakan Dan selamatkan aku dari bahaya kejahatan yang Engkau telah tentukan Maka sesungguhnya Engkaulah yang menghukum dan bukan kena hukum Maka sesungguhnya tidak hina orang yang Engkau pimpin Dan tidak mulia orang yang Engkau memusuhinya Maha Suci Engkau wahai Tuhan kami dan Maha tinggi Engkau Maha bagi Engkau segala pujian di atas yang Engkau hukumkan Ku memohon ampun dari Engkau dan aku bertaubat kepada Engkau (Dan semoga Allah) mencurahkan rahmat dan sejahtera ke atas junjungan kami Nabi Muhammad, keluarga dan sahabatnya.

Tata Cara Doa Qunut

Tata caranya ialah pada saat setelah I’tidal (gerakan berdiri setelah rukuk) pada rakaat kedua dalam sholat dan dilafadzkannya biasanya setiap sholat Subuh kemudian meneruskan sholat seperti biasa.

Bagaimana Kalau Lupa Doa Qunut?

Manusia memiliki banyak sekali kekurangan dan kelemahan. Salah satunya ialah sifat lupa. Apabila kita lupa hitungan rakaat dalam sholat fardhu (sholat wajib) ataupun lupa membaca doa qunut setelah rukuk di i'tidal terakhir dalam sholat subuh, kita bisa melakukan sujud syahwi untuk menutupi kekurangan tersebut.

Pembahasan Doa Qunut Subuh


Hukum dari membaca doa qunut subuh adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Namun begitu, masih ada juga dari saudara kita yang menganggap bahwa qunut subuh bukanlah bagian dari sunnah. Sedangkan mengenai hadist yang menyatakan bahwa Nabi SAW tidak melakukan qunut, sebagian Ulama’ menanggapainya. Bahwa hadits tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk menghilangkan ke-sunnah-an dari qunut subuh itu sendiri, apalagi sampai melarangnya. Sebagaimana kaidah ushul fiqih: “Dalil yang menjelaskan tentang adanya suatu perkara itu didahulukan dari dalil yang menyatakan tidak adanya perkara itu. Sebab adanya penjelasan pada suatu dalil menunjukkan bahwa adanya pemberitahuan yang lebih pada dalil tersebut.” Di beberapa daerah, masih ada yang menggunakan qunut pada setiap waktu sholat, sementara membaca qunut pada sholat 5 waktu selain sholat subuh menurut ulama’ syafi’iyah ada 3 pendapat:
  • Tetap disunnahkan, yaitu menurut Qoul Al-Ashoh Al-Masyhur jika keadaan kaum Muslim sedang mendapat musibah besar seperti halnya penyakit yang mewabah, dan tidak disunnahkan jika tidak demikian. Qunut ini dinamakan Qunut Nazilah.
  • Tetap Mutlaq disunnahkan.
  • Mutlaq tidak disunnahkan.
Keterangan diambil dari kitab Al-Adzkar hal: 57

Solusi Doa Qunut Saat Berjamaah

Sebagai salah satu anjuran apabila ketika sedang sholat Subuh berjamaah dengan orang yang tidak melakukan doa qunut dalam sholatnya, baik ketika sedang menjadi makmum ataupun Imam. Sebisa mungkin Anda tetap menghargainya. Berikut cara ketika menjadi imam atau makmum ketika menghadapi bacaan doa qunut dalam sholat.
  • Apabila Anda menjadi Imam, maka tetap disunnahkan untuk Anda tetap membaca doa qunut, yaitu dengan mengganti bacaan i’tidal dengan bacaan doa qunut. Hal ini dikarenakan bacaan doa qunut lebih diutamakan karena hukumnya sunnah ab’adl dibandingkan dengan bacaan i’tidal yang hukumnya sunnah hai’at.
  • Apabila Anda menjadi makmum, maka alternatifnya sebagai berikut:
- Qunut boleh dibaca secara ringkas setelah bacaan i’tidal, dengan doa yang mencakup unsur pujian dan istighfar. Meskipun dari ayat-ayat Al Qur’an dengan alasan tidak ada ketentuan tentang sighot qunut - Qunut dengan sujud sahwi. Demikian artikel tenteng doa qunut ini, semoga bermanfaat bagi anda semua. Jangan lupa share agar bermanfaat bagi orang lain. Artikel ini saya ambil dari berbagai sumber.

Belum ada Komentar untuk "Bacaan Doa Qunut Subuh Sesuai Hadis Nabi (Latin beserta Terjemahan)"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel